twitter facebook nasza-klasa

Menu

Aktualnoci
Przepisy porzdkowe na cmentarzu
Rekolecje dla narzeczonych
Historia parafii
Patron parafii
Porzdek mszy w.
Kancelaria
Kontakt
Administracja

Polecamy

KATOLIK.pl

Katolickie Radio Zamo

Diecezja Zamojsko - Lubaczowska

Statystyki

INFORMACJE

1. Narzeczeni winni zgosi si do kancelarii parafii, w ktrej bdzie udzielany lub, przynajmniej trzy miesice wczeniej i przedstawi nastpujce dokumenty:

- dowody osobiste,

- aktualne metryki chrztu,

- wiadectwa bierzmowania,

- wiadectwa ukoczenia katechizacji.

2. Jeeli nie ukoczyli tzw. kursu przedmaeskiego, bd ukoczyli go wczeniej ni przed dwoma laty, to otrzymuj od duszpasterza skierowanie i winni dopeni tego obowizku.

3. Przygotowanie do maestwa w Diecezji Zamojsko -Lubaczowskiej obejmuje:

- cykl 4 spotka z duszpasterzem prowadzcym katechezy przedmaeskie,
- 4 spotkania w Katolickiej Poradni Rodzinnej, ktre prowadzi doradca ycia rodzinnego,

UWAGA:
ze wzgldu na czas potrzebny do poznania rytmu podnoci naley rozpocz je rwnolegle z uczestnictwem w katechezach prowadzonych przez kapana,
- 2 rozmowy z duszpasterzem parafii, w ktrej bdzie udzielany lub,
- dzie skupienia dla narzeczonych (organizowany w wikszych orodkach duszpasterskich),
- 2 spowiedzi przedlubne.

#160;

DWUDNIOWE KATECHEZY PRZEDLUBNE
w formie
Rekolekcji dla Narzeczonych w abukach w 2013 roku:


#160;

Dwudniowe Katechezy Przedlubne, okrelane przez zainteresowanych rekolekcjami przed zawarciem maestwa. Jest to czas, w ktrym utwierdzamy si w przekonaniu znaczenia w yciu, uniwersalnych wartoci: takich jak mio, warto ludzkiego ycia i szacunku do praw Boych oraz znaczenia i wartoci sakramentalnego maestwa.

Ta forma bezporedniego przygotowania narzeczonych do maestwa przeznaczona jest dla osb niemogcych uczestniczy w comiesicznych spotkaniach przez okres 3 miesicy: tzn. dla pracujcych za granica, pracujcych w nieokrelonym czasie take w niedziele i wita, mieszkajcych w duej odlegoci od siebie, a chccych przygotowa si do podjcia yciowej decyzji razem.

Ten czas rekolekcji to take formacja duchowa - uczestnictwo w Eucharystii poprzedzonej adoracja Najwitszego Sakramentu, przygotowaniem do spowiedzi witej oraz konferencje na tematy modlitwy i ycia wiara w maestwie i rodzinie, nie rzadko ze wiadectwami maonkw.

#160;

Terminy:

19 #8211; 20 stycznia

2 #8211; 3 marca

20 #8211; 21 kwietnia

18 #8211; 19 maja

15 #8211; 16 czerwca

20 #8211;21 lipca

17 #8211; 18 sierpnia

5 #8211; 6 padziernika

16 #8211; 17 listopada


Istnieje konieczno telefonicznego zapisania si na katechezy przedlubne jak i ewentualnej rezerwacji miejsc do zakwaterowania.

Diecezjalny Doradca ycia Rodzinnego tel. kom. 514 811 434 (po godz. 20ej.)
Wicej informacji na stronie Duszpasterstwa Rodzin w Zamociu:
http://www.drz.vot.pl

 


All rights reserved 2006 - 2021

Design&Hosting by: witka.net
Internet Provider: PBKomp