twitter facebook nasza-klasa

Menu

Aktualnoci
Przepisy porzdkowe na cmentarzu
Rekolecje dla narzeczonych
Historia parafii
Patron parafii
Porzdek mszy w.
Kancelaria
Kontakt
Administracja

Polecamy

KATOLIK.pl

Katolickie Radio Zamo

Diecezja Zamojsko - Lubaczowska

Statystyki

wity Antoni z Padwy,
prezbiter i doktor Kocioa

Ferdynand Bulonne urodzi si w Lizbonie w 1195 r. Pomidzy 15, a 20 rokiem ycia wstpi do Kanonikw Regularnych w. Augustyna, ktrzy mieli swj klasztor na przedmieciu Lizbony. Tam by dwa lata, po czym przenis si do klasztoru w Coimbrze, ktre to miasto, obok Lizbony, byo drugim orodkiem ycia religijnego i kulturalnego kraju. Tam zdoby gruntowne wyksztacenie teologiczne i w roku 1219 otrzyma wicenia kapaskie.


W rok potem Ferdynand by wiadkiem pogrzebu piciu franciszkanw zamordowanych przez mahometan w Maroko. Z tej okazji po raz pierwszy usysza o duchowych synach w. Franciszka z Asyu i natychmiast wstpi do nich w Olivanez, gdzie osiedlili si przy kociku w. Antoniego Pustelnika. Z tej okazji Ferdynand zmieni swoje imi na Antoni. Zapalony duchem mczeskiej ofiary, postanowi uda si do Afryki, by w Maroko odda swoje ycie dla Chrystusa. Jednak plany Boe byy inne. Antoni zachorowa miertelnie i musia wraca do ojczyzny. Jednake na Morzu rdziemnym zastaa go burza i zapdzia jego statek na Sycyli. Wanie w roku 1221 odbywaa si w Asyu kapitua generalna nowego zakonu. Antoni uda si tam i spotka si ze w. Franciszkiem (+ 1226). Po skoczonej kapitule odda si pod wadz brata Gracjana, prowincjaa Emilii i Romanii, ktry mu wyznaczy erem w Montepaolo w pobliu Forli. Czas wykorzysta na pogbienie w sobie ycia wewntrznego i dla swoich studiw. Ze szczeglnym zamiowaniem zagbia si w Pismo wite. Rwnoczenie udziela pomocy duszpasterskiej i kaznodziejskiej. Sawa jego kaza dotara niebawem do brata Eliasza, nastpcy w. Franciszka. Ten ustanowi go generalnym kaznodziej zakonu.


Odtd Antoni przemierza miasta i wioski, nawoujc do poprawy ycia i pokuty. Dar wymowy, jego niezwykle obrazowy i plastyczny jzyk, postawa ascetyczna, ar i towarzyszce mu cuda gromadziy przy nim tak wielkie tumy, e musia gosi kazania na placach, gdy aden koci nie mg pomieci suchaczy. W latach 1225-1227 uda si z kazaniami do poudniowej Francji, gdzie z ca moc zwalcza szerzc si tam herezj katarw (albigensw). Kiedy powrci do Italii, na kapitule generalnej zosta wybrany ministrem (prowincjaem) Emilii i Mediolanu. W tym czasie napisa Kazania niedzielne. W roku 1228 uda si do Rzymu, by zaatwi pilne sprawy swojej prowincji. Z tej okazji papie Grzegorz IX zaprosi go z okolicznociowym kazaniem. Wywaro ono na papieu tak silne wraenie, e nazwa Antoniego quot;Ark Testamentuquot;. Papie poleci mu wwczas, by wygasza kazania do tumw pielgrzymw, ktrzy przybywali do Rzymu. Na prob kardynaa Ostii Antoni napisa Kazania na wita. Wygosi tam take kazania wielkopostne.

Po powrocie do swojej prowincji uda si do Werony, gdzie wadc by znany z okruciestw i tyranii ksi Ezelin III. By on zwolennikiem cesarza i w sposb szczeglnie okrutny mci si na zwolennikach papiea. Do niego wtedy naleaa take Padwa. Antoni wiedzia, e naraa wasne ycie, mia jednak odwag powiedzie wadcy prawd. Ku zdumieniu wszystkich tyran nie mia go tkn i wypuci go cao.


Obdarzony wielu charyzmatami - mia dar bilokacji, czytania w ludzkich sumieniach, proroctwa. Wykada filozofi na uniwersytecie w Bolonii. W roku 1230 na kapitule generalnej Antoni zrzek si urzdu prowincjaa (ministra) i uda si do Padwy. By zupenie wycieczony, zachorowa na wodn puchlin. Opadajc z si, zatrzyma si w klasztorku w Arcella, gdzie przy piewie O gloriosa Virginum wieczorem w pitek, 13 czerwca 1231 roku, odda Bogu ducha majc zaledwie 36 lat.

Jego pogrzeb by wielk manifestacj. Pochowano go w Padwie w kociku Matki Boej. W niecay rok pniej, 30 maja 1232 roku, papie Grzegorz IX zaliczy go w poczet witych. O tak rychej kanonizacji zadecydoway rozliczne cuda i aski, jakich wierni doznawali na grobie w. Antoniego. Komisja papieska stwierdzia w tak krtkim czasie 5 uzdrowie z paraliu, 7 wypadkw przywrcenia niewidomym wzroku, 3 guchym suchu, 2 niemym mowy, uzdrowienie 2 epileptykw i 2 wypadki wskrzeszenia umarych. Kult w. Antoniego rozszed si po caym wiecie bardzo szybko. Grzegorz IX bull Cum iudicat w 1233 roku wyznaczy dzie jego dorocznej pamitki na 13 czerwca. Sykstus V w 1586 r. wczy jego wito do kalendarza powszechnego Kocioa. Na yczenie krla Hiszpanii Filipa V Innocenty XIII w roku 1722 ustanowi witem 13 czerwca dla caej Hiszpanii i podlegej jej wwczas Ameryki Poudniowej. W Padwie zainicjowano praktyk czczenia w kady pitek mierci w. Antoniego i we wtorek jego pogrzebu. W 1946 r. Pius XII ogosi go doktorem Kocioa.


w. Antoni Padewski jest patronem zakonw: franciszkanw, antoninek oraz wielu bractw; Padwy, Lizbony, Padeborn, Splitu; dzieci, grnikw, maestw, narzeczonych, poonic, ubogich, podrnych, ludzi i rzeczy zaginionych. Na miejscu grobu w. Antoniego - Il Sancto - wznosi si potna bazylika, jedno z najbardziej popularnych sanktuariw w Europie. Przeprowadzone w 1981 r. badania szcztkw witego ustaliy, e mia 190 cm wzrostu, pocig twarz i ciemnobrzowe wosy. Na kolanach wykryto cienkie pknicia, spowodowane zapewne dugim klczeniem.


W ikonografii w. Antoni przedstawiany jest w habicie franciszkaskim; nieraz gosi kazanie, czasami trzyma Dzieci Jezus, ktre mu si wg legendy ukazao (podobnie jedynie legend jest jego kazanie do ryb czy zniewolenie mua, eby odda cze Najwitszemy Sakramentowi, by w ten sposb zawstydzi heretyka). Jego atrybutami s: ksiga, lilia, serce, ogie - symbol gorliwoci, bochen chleba, osio, ryba.

rdo: http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/06-13.php3

Modlitwy do w. Antoniego (w formacie PDF) - rdo: Bracia Mniejsi Kapucyni

Kronika ycia w. Antoniego

 


All rights reserved 2006 - 2021

Design&Hosting by: witka.net
Internet Provider: PBKomp